สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

ลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19
สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด
สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด
30,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
20% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้กู้

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด เพื่อคนทำธุรกิจ SME ท่องเที่ยวเริ่มต้นดอกเบี้ยเพียง 2% 2567

 

การทำธุรกิจในช่วงของการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 นำความท้าทายรูปแบบใหม่ๆมาสู่เจ้าของกิจการทั้งรายใหญ่และรายย่อยเป็นอย่างมาก เนื่องจากหลายๆธุรกิจ โดยเฉพาะ ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือกิจการ SME ที่จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงเวลานี้ หลายธุรกิจที่ไปต่อไม่ไหวก็จำเป็นจะต้องปิดกิจการลง แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ยังกัดฟันสู้เดินหน้าต่อไปอยู่ ซึ่งเงินกู้ธนาคารกรุงไทย สามารถเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถรับมือกับการปรับตัวหรือขยายธุรกิจในช่วงโควิด-19 ได้ โดยไม่ต้องขอสเตทเม้นกรุงไทยผ่านตู้หรือผ่านที่ไหนๆ เลยนั่นเอง

 

กรุงไทยปล่อยสินเชื่อ สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยผู้ประกอบการช่วงโควิด-19 2024

 

กรุงไทยปล่อยสินเชื่อช่วงโควิด เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการกู้สินเชื่อในช่วงโควิด-19 ไม่ว่าจะสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจ ต่อยอด ขยายกิจการหรือสำหรับลงทุน ผ่านโครงการ สินเชื่อกรุงไทยต้านโควิด “กรุงไทยต้านภัยโควิด สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย”  โดยเป็นการให้เงินเยียวยาในรูปแบบของการกู้สินเชื่อระยะยาว โดยมีการให้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 2% เท่านั้น ซึ่งสำหรับโครงการสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 65 จะมีวงเงินดำเนินการทั้งหมด 10,000 ล้านบาท โดยเริ่มรับสมัครเพื่อลงทะเบียนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินของโครงการตามที่ธนาคารกำหนดนั่นเอง

 

รายละเอียด สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19 มีอะไรบ้าง 2024

 

กรุงไทยปล่อยสินเชื่อ 10000 ลงทะเบียนในโครงการนี้ เป็นโครงการเงินเยียวยาช่วยเหลือโดยไม่ต้องสมัครบัตรกดเงินสดกรุงไทยหรือสินเชื่อใดๆ เลย สำหรับผู้ที่ประกอบการธุรกิจ SME ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบขากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีจุดเด่นอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยการกู้สินเชื่ออยู่ที่เพียง 2% และมีระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้มากถึง 2 ปี โดยมีกำหนดวงเงินที่สามารถขอสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด สูงสุดอยู่ที่รายละ 100 ล้านบาท รวมทุกโครงการและรวมทุกสถาบันการเงิน โดยจะมีการกำหนดรูปแบบสินเชื่อเงินด่วนกรุงไทย 2 แบบ คือ วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา และวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยสามารถใช้ บยส. ช่วยค้ำประกันได้

 

กรุงไทยปล่อยสินเชื่อช่วงโควิด สมัครอย่างไร 2024

 

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19 มีการเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าเงินในโครงการจะหมด โดยสามารถลงทะเบียนของสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดได้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ หรือ  ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย โดยผู้ที่สนใจสมัครกรุงไทยปล่อยสินเชื่อ 10000 ลงทะเบียน จะต้องมีคุณสมบัติที่จะขอสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์เหล่านี้ได้ คือ

 

  • เป็นผู้ประกอบการ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดา ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จะทะเบียนในประเทศไทย ที่มีบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นในธุรกิจ มากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน
  • เป็นผู้ประกอบการ SME ในภาคการผลิต การบริการและการพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain 
  • ธุรกิจต้องได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งทางตรง หรือ ทางอ้อม 
  • เป็นผู้ประกอบการที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ

 

โดยหลักฐานที่สามารถใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดได้ คือ

 

  • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • ที่ดินเปล่า
  • เงินสด  หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตั๋วเงินของรัฐ
  • ใช้ บสย. ค้ำประกัน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

kkp cash now ที่การันตีอนุมัติสินเชื่อได้จริง 100%
10,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
ระหว่าง 8.99-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20-60 ปี
อายุผู้กู้
เปิดบัตร ktc proud พร้อมลงทะเบียน Ktc ไว้ผ่อนของ
12,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
ระหว่าง 20-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้
สมัครบัตรกดเงินสดกรุงไทย พร้อมรับบัตรเร็วทันใจได้จริง
12,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
ระหว่าง 20-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้