สินเชื่อกสิกรโควิด

สินเชื่อกสิกรโควิดเพื่อร้านค้ารายเล็กดอกเบี้ย 3%
สินเชื่อกสิกรโควิด
สินเชื่อกสิกรโควิด
15,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
ระหว่าง 15-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้

 

สินเชื่อกสิกรโควิด เพื่อร้านค้ารายเล็ก ดอกเบี้ย 3% วงเงินสูงสุด 3 แสนบาท 2566

การเป็นผู้ประกอบการในยุคโควิด-19 ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ไหนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐและสถานการณ์ปัจจุบันตลอดเวลา แถมยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่มากขึ้นเนื่องจากรายได้และกำไรที่ลดลงกว่าในสถานการณ์ปกติ การขอสินเชื่อเพื่อมาช่วยพยุงให้ธุรกิจยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก โดยสินเชื่อกสิกรโควิด ภายใต้โครงการ ”เงินกู้สู้ไปด้วยกัน” ที่เป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กกสิกรนั่นเอง

สินเชื่อกสิกรโควิด เงินกู้สู้ไปด้วยกัน คืออะไร

กสิกรไทยสินเชื่อเงินกู้สู้ไปด้วยกัน เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์โครงการพิเศษ เพื่อส่งความช่วยเหลือเร่งด่วน สำหรับลูกค้าของธนาคารกสิกรในกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับร้านอาหารรายเล็กและร้านค้ารายย่อย ที่ธุรกิจหรือผลประกอบการ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยสินเชื่อกสิกร pantip มีจุดมุ่งหมายจะช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการในจำนวน 35,000 ราย ด้วยวงเงินสินเชื่อกสิกรโควิดรวมทั้งโครงการอยู่ที่ 3,500 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการมีกำลังใจและความหวังที่จะสามารถต่อยอดและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จนกว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้น

สินเชื่อกสิกรโควิด วงเงินเท่าไหร่ คิดดอกเบี้ยอย่างไร 2023

การกู้ธนาคารกสิกรผ่านโครงการ เงินกู้สู้ไปด้วยกัน  เป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยที่สามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วนกสิกรได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือที่สาขาของธนาคารก็ได้ โดยมีวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 300,000 บาท โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ MRR เริ่มต้นที่ 3% เท่านั้น และมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี ไม่ต้องใช้หลักประักันในการกู้ โดย บยส. จะเป็นผู้ค้ำประกันให้ ถือเป็นสินเชื่อกสิกรโควิดที่เหมาะกับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ต้องการสินเชื่อฟื้นฟูกสิกรสำหรับการเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจหรือเป็นเงินทุนสำหรับต่อยอดกิจการหรือปรับเปลี่ยนกิจการในช่วงสถานการณ์โควิด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรมาก่อนก็สามารถขอสินเชื่อได้

สมัครสินเชื่อกสิกรไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง 2023

สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อกสิกรโควิด ในโครงการ เงินกู้สู้ไปด้วยกัน ก่อนที่ทางธนาคารจะปล่อยเงินกู้ใก้ จำเป็นจะต้องทำการสมัครสินเชื่อก่อน โดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอสินเชื่อกสิกรโควิดได้ คือ

  • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  • มีสถานที่ตั้งกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน
  • ประกอบธุรกิจถูกกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม
  • มีทรัพย์สินถาวรสุทธิ โดยไม่รวมที่ดิน มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • เป็นลูกหนี้ชั้นปกติหรือชั้นกล่าวถึงพิเศษ ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยง ตามเกณฑ์ที่ บยส. กำหนด

โดยสามารถทำการสมัครสินเชื่อเงินด่วนกสิกร ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารได้เลย ที่ kasikornbank.com โดยใช้เอกสารประกอบการสมัคร คือ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (หากมี) เท่านั้น โดยสำหรับธุรกิจที่ไม่มีการจดทะเบียนกาค้า สามารถขอสินเชื่อได้ โดยต้องมีการเดินบัญชีผ่านธนาคารอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป และสินเชื่อกสิกรโควิดสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อกสิกรไทยผ่านทาง SMS นั่นเอง โดยสมัครสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2566 เท่านั้น

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

แอปฟินนิกซ์ชื่อใหม่ที่ใคร ๆ ต่างคุ้นเคยเป็นอย่างดี
8,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
ไม่เกิน 33% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20-60 ปี
อายุผู้กู้
เปิดบัตร ktc proud พร้อมลงทะเบียน Ktc ไว้ผ่อนของ
12,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
ระหว่าง 20-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้
สมัครเงินกู้กรุงไทยผ่านสินเชื่อกรุงไทยพร้อมดอกเบี้ยออนไลน์
ไม่กำหนดรายได้
เงินเดือน
ระหว่าง 15-24% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้กู้