สินเชื่อต้านภัยโควิด

เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท
เดือน
วิธีการรับ
สมัครเลย
ลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19
30,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
20% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้กู้
สินเชื่อ Speedy Loan สินเชื่อไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000
25,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
MRR+9% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้กู้
รายละเอียดสินเชื่อ ธกส 2567 โควิด ล่าสุด 2024
ไม่กำหนดรายได้
เงินเดือน
6.5% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้
สินเชื่อกสิกรโควิดเพื่อร้านค้ารายเล็กดอกเบี้ย 3%
15,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
ระหว่าง 15-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้
ขอลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000 ได้
ไม่กำหนดรายได้
เงินเดือน
0.35% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้

SME ได้รับผลกระทบจากโควิด หากู้สินเชื่อต้านภัยโควิดจากที่ไหนได้บ้าง 2567

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับหลายๆคน ทั้งการต้องปรับวิถีชีวิตให้เขากับสังคมแบบ New-Normal รูปแบบการทำงานและรายได้ที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดอาการเดือดร้อนเรื่องเงินบางคนต้อง work for home ลาออกจากงาน ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ หรืออาจจะถึงขั้นต้องปิดกิจการ ยังไม่รวมถึงการต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพมากขึ้น พร้อมยังต้องเตรียมเงินสำรองเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย ซึ่ง สินเชื่อต้านภัยโควิด และสินเชื่อธุรกิจ sme จึงเข้ามามีบทบาทตรงนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกับคนที่ต้องการและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน  โดยมีธนาคารไหนเปิดให้ลงทะเบียนบ้าง และจำเป็นจะต้องมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไร ไปดูกัน

สินเชื่อต้านภัยโควิด ธนาคารกรุงไทย สำหรับสินเชื่อ SME

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ SME สามารกู้เงินผ่านสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์กรุงไทยได้ โดยมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 20 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำเพียง 2% พร้อมระยะเวลาการกู้สูงสุด 2 ปี และสามารถใช้ บสย. ช่วยค้ำประกันได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้หลักค้ำประกันอื่นๆด้วย เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินเปล่า เงินสด พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงินของรัฐ เป็นต้น

โดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครสินเชื่อต้านภัยโควิดกรุงไทยได้ จะต้องมีคุณสมบัติคือ

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่จดทะเบียนในไทยถึงจะขอสินเชื่อกรุงไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนพวกนี้ได้ 
 • ธุรกิจมีบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 
 • ประกอบธุรกิจ SME ในภาคการผลิต การบริการและการพาณิชย์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain 
 • ธุรกิจได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทางตรงหรือทางอ้อม 

สินเชื่อต้านภัยโควิด สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน วงเงิน 100,000 บาท

สินเชื่อต้านภัยโควิด ธนาคารออมสน ดำเนินการในชื่อของสินเชื่ออิ่มใจ ที่เป็นโครงการต้านภัยโควิดที่ตอบสนองมาตรการของรัฐ ที่มีจุดประสงต์เพื่อช่วยเหลือเจ้าของกิจการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยการขอสินเชื่อช่วงโควิดตัวนี้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี โดยสามารถสมัครได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารออมสินหรือแอปพลิเคชั่น Mymo สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเงินกู้ฉุกเฉินออมสินผ่านสินเชื่อต้านภัยโควิดออมสินได้ จะต้องมีคุณสมบัติคือ

 • เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ แผงลอย รถเข็น) 
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ต้องแนบข้อมูลภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ และทำการยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานด้วย
 • มีที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมีการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นMyMo

สมัครสินเชื่อโควิดไม่ผ่าน ทำอย่างไร 2024

สำหรับผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินในช่วงโควิด แต่สมัครสินเชื่อโควิดไม่ได้ หรือต้องการสินเชื่อต้านภัยโควิด 10000 หรือในวงเงินที่ไม่มากนัก การสมัครขอสินเชื่อช่วงโควิดผ่านสินเชื่อออนไลน์ของธนาคารหรือสถาบัน non-baking เช่น สินเชื่ออิออน ก็สามารถช่วยเหลือเรื่องเงินได้ ไม่ต่างจากสินเชื่อต้านภัยโควิดเช่นกัน นอกจากนั้น ยังมีหลายธนาคารมาตราการพักหนี้ นานสูงสุดถึง 12 เดือนอีกด้วย ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งการกู้เงินแบบรายบุคคลหรือภาคธุรกิจ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ตามสาขาของธนาคารที่คุณเป็นลูกค้าได้เลย