แอพเถ้าแก่ยืมเงิน

แอพเถ้าแก่ยืมเงินที่สามารถลงทะเบียนใช้งานในระบบ
แอพเถ้าแก่ยืมเงิน
แอพเถ้าแก่ยืมเงิน
8,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
ระหว่าง 30-36% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20-60 ปี
อายุผู้กู้

รู้จักแอพเถ้าแก่ยืมเงิน ที่เป็นมากกว่าแอพยืมตัง 2566

ปกติแล้วแอพยืมเงิน ios 2566 ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใช้งานหลัก ๆ คือเพื่อยืมเงินหรือกู้เงินด่วนเท่านั้น แต่สำหรับแอพเถ้าแก่ยืมเงินที่ใช้งานได้ในระบบ android นั้น สามารถใช้งานได้มากกว่าการยืมเงินผ่านแอพ ซึ่งใช้งานได้เพิ่มเติมในส่วนของการวางแผนทางการเงิน จัดการรายรับ – รายจ่าย คำนวณต้นทุนและผลกำไรให้กับกิจการขนาดเล็กได้ ทำให้ผู้ที่กำลังดำเนินธุรกิจสามารถประเมินและคาดการณ์ถึงสถานการณ์ความเป็นไปที่อาจเกิดขึ้นแก่กิจการในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าหากมีผลกำไรก็ไม่จำเป็นที่ต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ แต่หากมีแนวโน้มว่าจะขาดทุนหรือขาดสภาพคล่องทางการเงินแอพเถ้าแก่ยืมเงินก็จะเสนอแนวทางในการใช้แอพสินเชื่อทันทีเพื่อให้เจ้าของกิจการได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการที่กำลังดำเนินการอยู่มากนัก รวมถึงสามารถใช้งานแอพเพื่อทำสื่อโฆษณา แผ่นพับ poster เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการแบบง่าย ๆ ได้เช่นกัน 

ประโยชน์ของแอพเถ้าแก่ยืมเงินไม่ได้มีเฉพาะเจ้าของกิจการเท่านั้น 

เมื่อได้ยินชื่อแอพเถ้าแก่ยืมเงินเป็นครั้งแรก เชื่อเลยว่าร้อยละ 90 คิดว่าเป็นหนึ่งในบรรดาแอพยืมเงินด่วนได้จริงที่ให้สิทธิแก่เจ้าของกิจการหรือผู้เป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นในการสมัครเพื่อใช้งาน แต่ในความเป็นจริงแล้วแอพดังกล่าวเปิดให้ลูกจ้างหรือบุคคลทั่วไปใช้บริการยืมเงินผ่านแอพได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเริ่มต้นยืมเงิน 500 ด่วนหรือยืมเงินตั้งแต่หลักพัน – หลักหมื่น โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนดรวมถึงมีการชี้แจงรายข้อมูล ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์การใช้งานไว้อย่างละเอียด ส่วนในเรื่องของการใช้งานเพื่อจัดการรายรับ – รายจ่ายนั้น แอพเถ้าแก่ยืมเงินยังมีข้อจำกัดสำหรับบุคคลทั่วไปที่ระบบได้สงวนไว้ให้เฉพาะเจ้าของกิจการเท่านั้น  

ยืมเงินผ่านแอพกับแอพเถ้าแก่ยืมเงินต้องเตรียมอะไรบ้าง? 

หากคุณสนใจที่จะใช้บริการเงินด่วนกับแอพเถ้าแก่ยืมเงินไม่ว่าจะเป็นในฐานะเจ้าของกิจการหรือคนธรรมดาทั่วไป สิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญสำหรับขั้นตอนเตรียมการคือการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ เงินกู้ที่ทางแอพมีให้บริการว่าแท้จริงแล้วจะกู้เงินได้เท่าไหร่? ดอกเบี้ยเงินกู้มีการคำนวณอย่างไรเมื่อคิดตามวงเงินกู้ที่แท้จริงบวกกับระยะเวลาในการชำระหนี้คืนเพื่อทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการวางแผนทางการเงินและคาดการณ์ความสามารถในการชำระหนี้คืนได้ ส่วนการเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับใช้ในแอพเถ้าแก่ยืมเงินเพื่อยืมเงิน 500 ด่วนหรือมากกว่านั้นแต่ไม่เกิน 10000 บาท ตามที่กำหนดไว้ ต้องมีเอกสารสำคัญสำหรับใช้ในการสมัคร ดงันี้ 

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการใช้บริการแอพยืมตังดังกล่าว ซึ่งต้องมีแสดงรายละเอียดเลขที่บัตร, ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่ รวมถึงรูปภาพอย่างชัดเจนและต้องไม่หมดอายุ
  • สลิปเงินเดือนหรือเอกสารที่สามารถชี้แจงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหักภาษี, ใบกำกับภาษี หรือ statement 
  • หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับการโอนเงินและใช้เป็นหลักฐานในการสแกนเพื่อบันทึกในระบบ

เป็นที่แน่นอนแล้วว่าปี 2566 บริการเงินกู้ออนไลน์ของแอพเถ้าแก่ยืมเงินจะยังไม่สามารถใช้งานได้ในระบบ ios ผู้ใช้งานในระบบดังกล่าวคงต้องรอกันไปก่อนจนกว่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดได้ ส่วนคนที่วางแผนยืมเงินผ่านแอพสินเชื่อทันที ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและกู้เงินเท่าที่จำเป็นเท่านั้นถึงแม้ว่าแอพดังกล่าวจะได้รับการรับรองตามกฎหมายแต่อาจสร้างภาระหนี้เพิ่มขึ้นได้หากไม่มีการวางแผนที่ดี

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

แอพ credit u ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ไม่กำหนดรายได้
เงินเดือน
ไม่เกิน 36% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
18 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้
LINE bk ที่เปิดไว้ให้คุณเบิกจ่ายได้สะดวกผ่านช่องทางต่าง ๆ
5,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
ระหว่าง 18-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20-60 ปี
อายุผู้กู้
บัตร first choice นับว่าช่วยอำนวยความสะดวกหลายๆอย่าง
15,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือน
ระหว่าง 15-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20-55 ปี
อายุผู้กู้