สินเชื่อ ธกส 2566 โควิด

รายละเอียดสินเชื่อ ธกส 2565 โควิด ล่าสุด 2022
สินเชื่อ ธกส 2566 โควิด
สินเชื่อ ธกส 2566 โควิด
ไม่กำหนดรายได้
เงินเดือน
6.5% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้

สินเชื่อ ธกส 2566 โควิด สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินสุงสุด 10,000 บาท 2566

 

สำหรับลูกค้าของธนาคาร ธกส หรือครอบครัวของเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โวคิด-19 และกำลังมองหาเงินก้อนฉุกเฉินสำหรับใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันหรือมีความจำเป็นต้องการกู้เงินฉุกเฉิน ธกสด่วน ธนาคาร ธกส มีการปล่อยสินเชื่อ ธกส 2566 โควิด ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะ โดยมีวงเงินสูงสุดถึง 100 บาท

 

สินเชื่อ ธกส 2566 โควิด คืออะไร 2023

 

โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เป็นการลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส 2566 สำหรับลูกค้าของธนาคารธกส ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกระหรือครอบครัวของเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเป็นหนึ่งในโครงการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล ผ่านสินเชื่อ ธกส 2566 โควิด โดยเป็นสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส 2566 ที่สามารถสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชั่นของ ธกส เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้การเข้าถึงสินเชื่อกับลูกค้า โดยไม่จำกัดแค่เฉพาะลูกค้าเก่า แต่ผู้ประกอบอาชีพเกาตรกรหรือเป็นสมาชิกครอบครัวของเกษตรกร ก็สามารถลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส 2566 ได้เช่นกัน

 

รายละเอียดสินเชื่อ ธกส 2566 โควิด ล่าสุด 2023

 

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 10000 ลงทะเบียน ล่าสุด ผ่านสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยเป็นสินเชื่อเงินด่วน ธกส 2566 ที่มีวงเงินให้ยืมสูงสุด ราละไม่เกิน 10000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.1% ต่อเดือน เป็น Flat Rate โดยมีกำหนดระยะเวลาการชำระเงินกู้สินเชื่อ ธกส 2566 โควิด ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน โดยจะมีระยะเวลาการปลอดดอกเบี้ยกู้เงินฉุกเฉิน ธกสใน 6 เดือนแรก โดยสามารถเลือกชำระแบบรายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือนได้ ตามแต่กำลังของผู้กู้ โดยหากเป้นลูกค้าเก่าของธกส ปล่อยสินเชื่อ 10000 ลงทะเบียน ไม่จำเป็นต้องตรวจประวัติทางการเงิน โดยจะต้องมีการเปิดบัญชีกับ ธกส ก่อน เพื่อรับเงินนั่นเอง

 

คุณสมบัติและวิธีสมัครสินเชื่อ ธกส 2566

 

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส 2566 สามารถทำการสมัครสินเชื่อ 50000 สินเชื่อ ธกส 2566 โควิด ได้ผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ BAAC Family ของธกส โดยสินเชื่อตัวนี้หมดเขตไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครสินเชื่ออื่นๆได้ โดยสำหรับสินเชื่อสินเชื่อ ธกส 2566 โควิดจะต้องมีคุณสมบัติในการสมัครสินเชื่อ คือ 

 

  • เป็นลูกค้าของ ธกส
  • ไม่เ้ป้นลูกค้าของ ธกส แต่ประกอบอาชีพเกษตรกร หรือเป็นครอบครัวของเกษตรกร
  • อายุ 20-70 ปี
  • ไม่ขอสินเชื่อซ้ำซ้อนกับลงทะเบียน 10000 ธกสธนาคารออมสิน
  • มีบัญชีของธนาคาร ธกส
  • ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

โดยสินเชื่อ ธกส 2566 โควิดหากครอบครัวที่มีทะเบียนบ้านอยู่หลังเดียวกัน หากสามารถพิสูจน์ว่าทำมาหากินแยกกันได้และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สามารถขอสินเชื่อมากกว่า 1 คนได้ โดยหลังจากทำการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส ผ่านแอปพลิเคชั่นแล้ว ธนาคารจะคัดกรองข้อมูลแล้ว จะแจ้งนัดทำสัญญาผ่าน SMS และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีทันที